சிந்தனை துளிகள் அத்தியாயம் 9

சிந்தனை துளிகள் அத்தியாயம் 9

Register | Book

Date(s) - 13/06/2021  5:00 pm - 8:00 pm

Venue location and map: கல்வி40 – Kalvi40

Loading Map....
Register | Book

Event Information

கல்வி40, காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம் மற்றும் கலிலியோ அறிவியல் கிளப் இணைந்து வழங்கும் – சிந்தனை துளிகள் அத்தியாயம் 9 – வாருங்கள் 28 ஜூன் மாலை 05 மணி முதல்
===================================================
திரு. என். தாமரை கண்ணன் -அவர்களின் – பயணங்கள் முடிவதில்லை – தேர்வு என்பது பாதை; வாழ்வு என்பது பயணம்
மற்றும்
திரு. கணேஷ் ராமச்சந்திரன் – அவர்களின் – வாழ்வும் & வாழ்வதும்

Categories